Jak kupować?

REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa rejestracji konta w Sklepie Internetowym świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.

 2. Rejestracji dokonuje się podając:

  • adres poczty elektronicznej;

  • login i hasło.

 3. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma możliwość zapisania na swoim koncie dodatkowych informacji: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębne dane dla doręczenia zamówienia;
numer telefonu.

 4. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.

 5. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.

 6. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Zamówienia składa się wskazując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku DO KOSZYKA znajdującego się na karcie produktu. Następnie, przechodząc do koszyka, wybiera formę dostawy i sposób płatności, podaje ewentualne uwagi co do składanego zamówienia, wskazuje dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, dane adresowe dla doręczenia zamówienia i potwierdza założenie zamówienia.

 3. Zamówienie można składać również telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktując się z punktem sprzedaży.

 4. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.

 5. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika.

 6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Sprzedawcy następujące dane:

  • imię i nazwisko;

  • ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

a także wskazuje:

 • wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości;

 • wybraną formę płatności;

 • wybrany sposób dostawy.

 1. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer NIP.

 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.

 3. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje z chwilą kiedy do Sprzedawcy dotrze wiadomość od Kupującego, iż ten potwierdza złożone zamówienie.

 4. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

 5. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 6. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH

 1. Zmian oraz poprawienia błędnych danych w zamówieniu Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.

 2. Powyższych czynności można dokonać kontaktując się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 70 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia, a także – w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry – należycie opłaconego, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.

 3. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.

 4. Zamówiony towar dostarczają przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 3 dni roboczych od momentu wysłania.

 5. Do zakupionego produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja – informacja o tym znajduje się na karcie produktu), instrukcja obsługi, a także rachunek lub – na wyraźne życzenie Kupującego – faktura.