Regulamin konkurs Leonardo

Postanowienia ogólne
· organizator: Świat Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kostromska 48c
· miejsce odbywania się konkursu: fanpage swiat.dziecka.piotrkow
kiedy: od momentu publikacji konkursu dnia 21 maja 2021 r. do godz. 23:59 dnia 28 maja 2021 r.
jak: na podstawie regulaminu konkursu.
Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba posiadająca konto na Facebooku oraz która ukończyła osiemnaście lat.
Wykluczone z konkursu są osoby, które pracują w firmie organizatora lub są z nimi spokrewnione.
Każdemu uczestnikowi przysługuje jedno zgłoszenie do konkursu.
· Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu umieścić zdjęcie, kolaż brzuszka ciążowego
· Komisja wybierze jeden najciekawszy komentarz
· Wykluczenie osoby z konkursu może nastąpić w przypadku: wysłania więcej niż jednego zdjęcia, zmiany treści w swoim poście oraz wysłania zdjęcia niezgodnego z regulaminem konkursu oraz regulaminem Facebooka.
Wygrywa osoba, która zostanie wytypowana przez organizatorów konkursu. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w oficjalnym poście, najpóźniej cztery dni robocze po zakończeniu konkursu.
Wygrana osoba dodatkowo zostanie poinformowana o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej poprzez platformę Messengera.
· Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres podany przez uczestnika konkursu poprzez wiadomość prywatną na Messengerze.
· Ilość nagród przeznaczonych na konkurs: 1 x zabawka interaktywna Wonder Buddies lew Leonardo – https://www.bobiland.pl/sklep/zabawki/edukacyjne/tiny-love-odkrywcy-zabawka-interaktywna-lew-leonardo/
Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
Brak możliwości wymiany wygranej na inny model.
Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.
Aby otrzymać nagrodę, należy przesłać organizatorowi dane (Imię, Nazwisko, pełny adres, nr telefonu) do wysyłki w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości o wygranej. Po tym czasie nagroda przechodzi na kolejną osobę.
Reklamacje
Termin zgłaszania reklamacji: 6 miesięcy od daty otrzymania nagrody.
Reklamacje prosimy przesyłać bezpośrednio do dystrybutora.
Reklamacje można zgłaszać za pomocą formularza na stronie marko-baby.pl, telefonicznie (32 453-01-71 wew. 72,75) lub poprzez adres e-mail: reklamacja@marko-baby.pl
W reklamacji powinien znajdować się opis uszkodzenia fabrycznego oraz informacja z jakiego konkursu została wysłana nagroda wraz z datą otrzymania nagrody.
Reklamacji podlegają produkty, w których stwierdzono wadę fabryczną. Reklamacji nie podlegają przedmioty, które zostały uszkodzone na skutek ich codziennego użytkowania.
Postanowienia końcowe
Wysłanie zgłoszenia do konkursu równa się z akceptacją regulaminu, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu przez organizatora.
Zabrania się kopiowania i umieszczania cudzych zdjęć jako swoich.
W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Polityka prywatności
Dane zbierane przez organizatora: Imię i Nazwisko zgłaszającego dziecko do konkursu, Facebook ID oraz w przypadku wygranej – pełny adres do wysyłki).
W przypadku wygranej przez uczestnika, uczestnik jest zobowiązany podać adres do wysyłki nagrody.
Dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
Dane nie będę przekazywane podmiotom trzecim.
Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu
Kontakt z uczestnikiem odbędzie się poprzez platformę Facebook.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świat Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kostromska 48c
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w: Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Konkursu a konsekwencją takiego przetwarzania będzie ewentualna nagroda.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w: Konkursie.